In Memoriam Nanske Lahaye-Zweers

Tot ons grote verdriet is op 23 augustus Nanske Lahaye, directeur van het Prisma College, overleden. We wisten dat haar gezondheid achteruit ging, maar dit bericht kwam toch onverwacht snel. We zijn enorm verdrietig en zullen Nanske enorm missen. Onze gedachten gaan speciaal uit naar haar man Eric, kinderen en familie.

We nemen op school de tijd om erover te praten. Ieders verdriet en verhaal mag er zijn, daar maken we ruimte voor. Ook de komende tijd. We denken nog na over hoe we als school met elkaar afscheid zullen nemen van Nanske. Daar hoort u later meer over.

Op woensdag 31 augustus zal Nanske in besloten kring door haar familie begraven worden. Daarvoor is er een afscheidsmoment, een aantal collega’s wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Eric, haar man, heeft expliciet gevraagd om geen bloemen te sturen.  Nanske hield wel heel erg van vrolijke heliumbalonnen. Die zijn heel welkom. Als u iets wilt sturen, dan mag dat naar school. Wij zorgen dat het bij de familie terechtkomt.

Ons postadres is:
Heijenoordseweg 7
6813 GG Arnhem

Laat elke zonsopkomst je eraan herinneren dat je mag opstaan en stralen.