De Kameleon: waar iedereen kan groeien

Samen met de school voor speciaal onderwijs Lichtenbeek en de zorgorganisatie Siza bieden we een speciaal onderwijszorgarrangement. Dit is voor leerlingen van 8 tot 18 jaar, aan wie we in ons schoolgebouw geen pas-sende onderwijs­ondersteuning kunnen bieden, terwijl er wel sprake is van onderwijsperspectief.

Leerlingen van De Kameleon

Leerlingen bij De Kameleon kunnen hun omgeving niet overzien en begrijpen. Daarom bieden we hen een extra veilige omgeving. De Kameleon heeft 6 groepen. Elke groep telt maximaal 6 leerlingen.

Een goed leven

Op De Kameleon zoeken we steeds naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als cognitief. We stimuleren onze leerlingen om zich te ontwikkelen. Staat de ontwikkeling onder druk, dan zoeken we manieren om die weer op gang te krijgen. Hiervoor gebruiken we het programma LACCS. Dit programma heeft als doel: een goed leven voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. LACCS gaat bijvoorbeeld over lichamelijk welbevinden en communicatie.

Aanmelden bij De Kameleon

Aanmelden kan niet rechtstreeks. Ouders moeten hun kind aanmelden bij het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Daar wordt uw kind naar Lichtenbeek of het Prisma College doorverwezen. Als de school aangeeft dat ze uw kind niet kan bieden wat het nodig heeft, wordt gekeken of De Kameleon dat wel kan – en of er ruimte is.