Stage: leren als werknemer

Stages worden rustig opgebouwd. Van heel vertrouwd met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten, met stages buiten de school.
Leerlingen passen de geleerde vaardigheden toe in praktijksituaties. Zo krijgen ze een indruk van wat arbeid en werk inhouden. Met als doel dat iedere leerling de plaats bereikt die het best bij hem past. De resultaten leggen we vast in een stagemap.