Ziekte en verzuim

Als uw zoon of dochter ziek is, vragen wij u dringend dit vóór 08.45 uur telefonisch door te geven aan de school. En zo nodig aan de afdeling Planning van Klimmendaal.

Prisma College: 026 – 352 67 00 
Klimmendaal: 026 – 352 61 00

Het is prettig als u een dag van tevoren aan ons en het revalidatiecentrum laat weten dat uw kind weer naar school komt.

Aanvraag bijzonder verlof