Startgesprekken

Aan het begin van het afgelopen schooljaar hebben vier mentorklassen met ouders en leerlingen meegedaan aan het startgesprek. Een test die aan beide kanten goed werd ontvangen en dus zal na de zomervakantie elk klassenteam van onze school een startgesprek gaan voeren met ouders en/of medeopvoeders en hun kind. Hieronder lees je meer over het hoe en wat.

In de eerste schoolweek maakt de mentor van uw kind een afspraak voor dit startgesprek. De leerlingen krijgen daarvoor een uitnodigingskaart via de post.

Wat houdt een startgesprek in?

Voor een startgesprek vinden we wederzijdse kennismaking, een vertrouwensrelatie en samenwerken in de driehoek van school, ouders en leerling belangrijk. Vertrouwen kan ontstaan als alle partijen elkaar kennen. Met de nadruk op elkaar. Ouders én leraar én leerling vertellen wat over zichzelf, laten elkaar weten wat men verwacht van elkaar, van het onderwijs en hoe en wanneer het beste contact gehouden kan worden. Heeft een mentor voor de tweede keer dezelfde klas, dan is het startgesprek ook geschikt om te bespreken of er nieuwe ontwikkelingen zijn, of er bijzonderheden waren in de zomervakantie en of ‘de neuzen nog dezelfde kant op staan’.

Het is dus een gesprek op school waar van alles besproken kan worden. Er zijn geen agendapunten. Wat er besproken wordt, bepaalt u samen met uw kind en de mentor/klassenteam. We trekken hier ongeveer 20 minuten voor uit.

Het startgesprek is nieuw qua vorm en inhoud, vergeleken met de andere besprekingen die u gewend bent op het Prisma. Later in het schooljaar hebt u voortgangsgesprekken naar aanleiding van het OPP en de rapporten.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en kijken uit naar alle gesprekken.