Voor wie is ons onderwijs?

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vanwege beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of meervoudige beperking (waaronder EMB/EVB+ leerlingen). We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samen

De transitie naar wonen, werken, vrije tijd en burgerschap is volledig in ons onderwijsprogramma ingebouwd. We begeleiden onze leerlingen zodanig dat ze op een ontdekkende manier leren om hun eigen keuzes te maken. Zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk. Dat is wat we onze leerlingen gunnen en waar we hen toe uitdagen. Deze weg naar volwassenheid is een traject dat we samen doorlopen. Afstemming tussen leerling, ouders, (stage)bedrijven en school vinden we heel belangrijk. We hebben elkaar nodig om er een succes van te maken. Samen zijn we immers school!

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reƫel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. We leren ze om hun eigen mogelijkheden te benutten en op hun eigen kunnen te vertrouwen. Belangrijk is ook dat ze weten waar hun grenzen liggen en dat ze leren om hulp te vragen als dat nodig is.

Wij staan midden in de maatschappij. Ons onderwijs richt zich op de toekomstige woon- en werkplek en op de vrijetijdsbesteding van de leerling. Het accent ligt op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. We stimuleren elke leerling om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Onderwijsfasen en leerroutes

Het onderwijs op het Prisma College bestaat uit twee fasen:
de oriƫnterende voorbereidende fase (bavo leerjaar 1 tot en met 3) en de uitstroomgerichte fase (uitstroom leerjaar 4 tot en met 6). Bavo staat voor basisvorming.

Binnen het Prisma College zijn er vijf leerroutes.
Een leerroute is gekoppeld aan de uitstroombestemming van de leerling. Leerroute 3 is opgesplitst in de afdelingen dagbesteding en arbeid. Als er sprake is van een arbeidsperspectief, wordt de groep opgenomen in de afdeling arbeid.

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 dagbesteding
  • Leerroute 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 dagbesteding of arbeid
  • Leerroute 4 arbeid
  • Leerroute 5 arbeid

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.