Werken bij het Prisma College

Op het Prisma College bieden we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die uitstromen naar dagbesteding of werk. Onze leerlingen hebben beperkte cognitieve mogelijkheden, belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of een meervoudige beperking waarvoor zij gerichte ondersteuning krijgen.

Ons onderwijs

De 230 leerlingen op onze school krijgen onderwijs in jaarklassen, gericht op uitstroom naar dagbesteding of werk. De opzet is net als in het reguliere voortgezet onderwijs met blokwisselingen in het lesprogramma. We werken met kleine klassen. Een groep bestaat uit 10 tot 15 leerlingen. In de laatste leerjaren kan een groep wat groter zijn.

In de onderbouw krijgen leerlingen de algemeen vormende vakken. Elke groep heeft een eigen mentor en in sommige gevallen ook een onderwijsassistent. In de bovenbouw staan stages en de voorbereiding op werken centraal. De praktijkvakken worden bij ons gegeven door mensen uit het werkveld, voor een goede aansluiting op een toekomstige werkplek of dagbesteding.

Alles in ons onderwijs is gericht op het bereiken van zoveel mogelijk zelfstandigheid. Dat betekent zelf aan de slag en hulp vragen als het nodig is. Hiervoor gebruiken we ook het Eigen Initiatief Model, dit ondersteunt begeleid ontdekkend leren. In ons onderwijs maken we daarbij veel gebruik van ict, onze leerlingen zijn daarin heel vaardig.

Wat houdt werken bij ons in

Zodra je de deur binnenstapt, tref je een mix aan van leerlingen die allemaal hun eigen weg gaan. Sommigen gebruiken een rolstoel of looprek, maar hun zelfstandigheid springt direct in het oog. Als een leerling valt, zie je diegene weer opkrabbelen of om hulp vragen. Er is niemand die de situatie komt redden of overnemen. Ook jij als nieuwe collega blijft op je handen zitten als er iets gebeurt. Als de situatie verder veilig is, vertrouw je erop dat de leerling het zelf kan reguleren.

Toch zijn jouw werkdagen intensief. Je geeft je lessen met plezier en je voelsprieten staan de hele dag aan. Je herkent direct het signaal als jouw leerling vertelt dat hij de hele nacht gegamed heeft en niet heeft ontbeten. Gedrag staat hier nooit op zich, dus je stemt dit af met de zorgcoördinator of psycholoog. Vanwege de complexe situatie waarin veel leerlingen zich bevinden, weet je dat alles zelf oplossen of laten gaan geen optie is. Daarmee doe je de leerling tekort.

In de les ben je alert op spanning die toeneemt, zodat je kunt de-escaleren. Jouw creativiteit zet je in op het pedagogische en het didactische vlak. Na de lessen stem je af met betrokkenen rond jouw leerlingen. Met ouders, maatschappelijk werk en de zorg binnen het onderwijs. Jij bewaart het overzicht.

Na de intensieve werkdag blaas je stoom af met collega’s. Samen lachen en relativeren. Zo kun je ontspannen naar huis en de volgende dag weer fris starten met de leerlingen.

Het team

Het team van het Prisma College is enthousiast en nuchter. We zijn, zoals we dat zelf zeggen, aanpakkers met humor. Het onderwijs maken we echt samen, met zo’n 100 collega’s vanuit verschillende disciplines.

De professionele houding gericht op zelfstandigheid passen we ook toe in ons team. Collega’s hebben hier veel vrijheid, gekoppeld aan verantwoordelijkheid nemen. Eigenaarschap wordt bij ons gestimuleerd en dat werkt goed in de praktijk. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het samenwerken aan projecten volgens een scrumaanpak. En om aan onze kwaliteit te werken is er veel gelegenheid voor intervisie, scholing en training.

Naast alle serieuze zaken zijn we ook actief op het sociale vlak. We hebben zelfs een sociale kalender, met daarop activiteiten waarmee we de verbinding houden met elkaar. Zoals gezellige borrels en pub-quizzen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.