Onze school

Het Prisma College gaat uit van de eigen kracht en het eigen initiatief van het individu. We dagen onze leerlingen uit om boven zichzelf uit te stijgen. Het Prisma College is een school waar lerend wordt gewerkt, en werken wordt geleerd.

Onze school in het kort

Op het Prisma College bieden we praktijkgericht onderwijs aan. Dit aan leerlingen die wat meer nodig hebben. Er is aandacht voor leerlingen die moeilijk leren, en/of ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Ook leerlingen met een of (zeer) ernstige meervoudige beperking bieden wij een plek.

In alles wat we doen staat de toekomst centraal. Dat wil zeggen de overgang naar wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hoe we dat doen? Op een zo normaal mogelijke manier! De meeste leerlingen geven aan dat ze het liefst op een gewone middelbare school zitten. Net als hun broers en zussen of andere pubers uit hun woonomgeving. Dat stralen we dus uit: we zijn een gewone middelbare school voor speciale leerlingen.

Als afspiegeling van de samenleving, respecteren we alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke beginselen. Onze school is voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. We staan voor openheid en respect en tolereren geen discriminatie en geweld. Op onze school zitten leerlingen die wel en niet fysiek mobiel zijn bij en door elkaar.

Het Prisma College telt:

  • 250 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar
  • 19 groepen
  • 110 medewerkers
  • onderwijszorgarrangement De Kameleon

Visie

Op het Prisma College leer je de wereld kennen

Leren doe je met je hoofd, hart en handen. Wij dagen je uit zelf initiatief te nemen en oplossingen te bedenken. Dat doen we vooral praktijkgericht. In een betekenisvolle omgeving leg je samen met anderen een sterke basis van kennis, vaardigheden en houding. Leren betekent voor ons ook fouten mogen maken, leren van die fouten en er beter van worden. Hierdoor leer je jezelf steeds beter kennen. Samen bereiden wij onze leerlingen voor om met zelfvertrouwen en lef op een waardevolle wijze deel te nemen aan de steeds veranderende samenleving.

En zo leert de wereld ook jou kennen!

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij onze school? Dat kan telefonisch of via e-mail. Ook kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met ons Aanmeldloket: 026 – 303 42 05. U krijgt dan meer informatie over onze school en ondersteuning bij het aanleveren van de informatie die nodig is om uw kind aan te melden. Ook onderzoeken we of onze school de juiste hulp en ondersteuning kan bieden of dat een andere school mogelijk beter passend is.

Meer informatie vindt u op www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden