Onze school

Het Prisma College gaat uit van de eigen kracht en het eigen initiatief van het individu. We dagen onze leerlingen uit om boven zichzelf uit te stijgen. Het Prisma College is een school waar leren wordt gewerkt, en werken wordt geleerd.

Onze school in het kort

In alles wat we doen staat de toekomst centraal. Dat wil zeggen de overgang naar wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Hoe we dat doen? Op een zo normaal mogelijke manier! De meeste leerlingen geven aan dat ze het liefst op een gewone middelbare school zitten. Net als hun broers en zussen of andere pubers uit hun woonomgeving. Dat stralen we dus uit: we zijn een gewone middelbare school voor speciale leerlingen. Omdat onze school een afspiegeling is van de samenleving, respecteren wij alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwelijke beginselen. Onze school is voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. We staan voor openheid en respect en tolereren geen discriminatie en geweld. We hebben leerlingen die wel en niet fysiek mobiel zijn.

Het Prisma College telt:

  • 230 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar
  • 100 medewerkers

Visie

De bedoeling van het Prisma College
Op het Prisma College leer je de wereld kennen…

Leren doe je met je hoofd, hart en handen. Wij dagen je uit zelf initiatief te nemen en oplossingen te bedenken. Dat doen wij vooral praktijkgericht. In een betekenisvolle omgeving leg je samen met anderen een sterke basis van kennis, vaardigheden en houding. Leren betekent voor ons ook fouten mogen maken, leren van die fouten en er beter van worden. Hierdoor leer je jezelf steeds beter kennen. Samen bereiden wij je voor om met zelfvertrouwen en lef op een waardevolle wijze deel te nemen aan de steeds veranderende samenleving.
…en zo leert de wereld ook jou kennen!

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs ons bestuur. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een goed. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten, de stichting waar onze school deel van uitmaakt. Zij kijken samen met u welke school het beste aansluit bij de behoeften van uw zoon of dochter.
Meer informatie vindt u op www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden