Onze partners

Elke leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt tot nog beter onderwijs.

Met leerlingen

We vinden de mening van onze leerlingen belangrijk: het is immers hun school. Vandaar onze leerlingenraad, waarin leerlingen zitten die meedenken over wat anders of beter kan op school.

Samen met leerlingen

Met ouders

Onze leraren onderhouden veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer u daar als ouder dat wenst. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen met ouders

Met partners en omgeving

Het Prisma College werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met partners en omgeving

Met De Onderwijsspecialisten

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 30 scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Samen met De Onderwijsspecialisten