Samen met partners en omgeving

Het Prisma College werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Verbinding. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvdeverbinding.nl en zie ook www.passendonderwijs.nl.

Klimmendaal

Het Prisma College zit naast revalidatiecentrum Klimmendaal. Zo kunnen leerlingen onder schooltijd gemakkelijk therapie volgen op Klimmendaal.

Onderwijszorgarrangement

Samen met zorgorganisatie Siza en school voor speciaal onderwijs Lichtenbeek verzorgen we het onderwijszorgarrangement De Kameleon. Leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met een intensieve zorg- of begeleidingsvraag volgen daar onderwijs. Hier leest u meer over De Kameleon.

Gemeenten en bedrijven

Natuurlijk onderhouden we veel contact met gemeenten en met bedrijven. Bijvoorbeeld als leerlingen stage lopen.

Jeugdgezondheidszorg

Alle leerlingen bij ons op school krijgen een onderzoek door een jeugdarts. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de GGD. Het onderzoek is op school. Ouders mogen bij dit onderzoek aanwezig zijn.