Leren in de praktijk

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Zo zorgen we voor een optimale voorbereiding voor de volgende stap.

Leren in de praktijk

Leerlingen werken lerend en leren werkend. In leerjaar 1 tot en met 3 bieden wij naast theorie veel praktijkvakken aan. In leerjaar 4 tot en met 6 leiden we leerlingen op richting arbeid of dagbesteding. We maken een duidelijk onderscheid tussen het programma gericht op uitstroom naar dagbesteding en het programma gericht op uitstromen naar arbeid.

Stages

Stage maakt een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Onze leerlingen lopen interne stages, groepsstages en externe stages. We bouwen stages rustig op. Van heel vertrouwd, met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen dat wat ze geleerd hebben toe in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van arbeid en werk. En bereikt iedere leerling de plaats die het best bij hem of haar past.

Maatwerk / De Kameleon

Samen met de school voor speciaal onderwijs Lichtenbeek en de zorgorganisatie Siza bieden we een speciaal onderwijszorgarrangement voor leerlingen van 8 tot 18 jaar, aan wie we in ons schoolgebouw geen passende onderwijsondersteuning kunnen bieden, terwijl er wel sprake is van onderwijsperspectief.

Leerlingen van De Kameleon

Leerlingen bij De Kameleon kunnen hun omgeving niet overzien en begrijpen. Daarom bieden we hen een extra veilige omgeving. De Kameleon heeft 6 groepen. Elke groep telt maximaal 6 leerlingen.

Een goed leven

Op De Kameleon zoeken we steeds naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als cognitief. We stimuleren onze leerlingen
om zich te ontwikkelen. Staat de ontwikkeling onder druk, dan zoeken we manieren om die weer op gang te krijgen. Hiervoor gebruiken we het programma LACCS. Doel van het programma: een goed leven voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. LACCS gaat bijvoorbeeld over lichamelijk welbevinden en communicatie.

Aanmelden voor De Kameleon

Aanmelden kan niet rechtstreeks. Ouders moeten hun kind aanmelden bij het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Daar verwijzen ze uw kind door naar Lichtenbeek of het Prisma College. Als de school aangeeft dat ze uw kind niet het noodzakelijke onderwijs kan bieden, kijken we of De Kameleon dat wel kan – en of er ruimte is.