We stimuleren elke leerling om zelf te handelen en beslissingen te nemen. We zijn een school die het best passende onderwijs en bijkomende zorg biedt voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs met een specifieke onderwijsbehoefte.

Schoolgids De Kameleon Reserveren bij ons restaurant

We stimuleren elke leerling om zelf te handelen en beslissingen te nemen. We zijn een school die het best passende onderwijs en bijkomende zorg biedt voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs met een specifieke onderwijsbehoefte.

Schoolgids De Kameleon Reserveren bij ons restaurant

Wat onze school speciaal maakt

Het Prisma College is een school waar met plezier en passie gewerkt wordt, door leerlingen én begeleiders. We zijn een school waar lerend wordt gewerkt, en werkend wordt geleerd.

Praktisch voor ouders

We willen samen uw kind leren het beste uit zichzelf te halen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u bij het onderwijs betrokken bent. We houden u graag op de hoogte.

Inspirerend

Het Prisma College is een school waar met plezier en passie gewerkt wordt, door leerlingen én begeleiders. Waar de sfeer inspirerend is. Als je er rondloopt, voel je dat. We kleuren buiten de lijntjes als dat in het belang van de leerling is.

Ons onderwijs
Inspirerend

Samenwerking De Kameleon

Iedereen kan leren. Dat geldt ook voor leerlingen met een ernstige meervoudige of verstandelijke beperking. Neem het voorbeeld van Tahaa. Hij volgt onderwijs op De Kameleon, een onderwijs-zorgarrangement waarin onderwijzend personeel van het Prisma College en Lichtenbeek nauw samenwerken met medewerkers uit de zorg van Siza.