Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen getoetst. Sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen een diploma na hun examen.

Toetsen

Onze leerlingen maken Cito-toetsen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere middelbare onderwijs, maar wel op een manier die past bij onze leerlingen.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben en welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.