Onderwijsprogramma

Uitstroomprofielen en leerroutes

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

  • Dagbesteding: we bereiden leerlingen voor op een vorm van arbeidsgerichte of ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten als zelfstandig werken niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste werkomgeving. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
  • Arbeidsmarkt: we bereiden leerlingen voor op (beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5.
  • Vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor de doorstroom naar een Entree opleiding. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 5.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren.

Onderwijsfasen

Onderwijs op het Prisma College kent twee fasen: de basisvorming en de uitstroomfase.

Basisvorming
De basisvorming is van leerjaar 1 tot en met 3 en is de oriƫnterende voorbereidende fase. Leerlingen maken als groep kennis met verschillende leer- en praktijkvakken.

Uitstroomfase
De uitstroomfase is van leerjaar 4 tot en met 6 en is richting arbeid en dagbesteding. Leerlingen volgen lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Er is veel aandacht voor burgerschap en voorbereiding op werk of dagbesteding. Alle leerlingen lopen stage.