Begeleiding en beoordeling

Er zijn leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben. In onderling overleg stemmen we onderwijs en begeleiding voortdurend op elkaar af. Therapieën van Klimmendaal vinden zo veel mogelijk plaats onder schooltijd.

Commissie voor de Begeleiding

Soms ontstaat er een vraag over een leerling waarvoor we extra expertise moeten inzetten. De zorgcoördinator legt deze zorgvraag dan voor aan de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). Deze bestaat uit de directeur, zorg-coördinatoren, de schoolpsychologen, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek is de revalidatiearts of leerlinggebonden personeel bij het overleg aanwezig. De CvdB vergadert om de twee weken.

Ontwikkelingsperspectief

Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat in de jaren bij ons op school met hem meereist. Hierin staan de individuele begeleidingsbehoeften van de leerling. Elk jaar wordt het OPP geëvalueerd en wordt het OPP voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Tweemaal per jaar bespreken we iedere leerling tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Ook bespreken wij de voortgang van de leerling tweemaal per jaar met de ouders en de leerling. Ten slotte toetsen we éénmaal per jaar methode onafhankelijk.

Plannen en volgen

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van uw kind bij. Dit doen we in een digitaal systeem. Daarin houden we ook bij hoe uw kind zich ontwikkelt, en hoe hij leert. De andere gegevens van uw kind zitten in hetzelfde systeem. Bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).