Begeleiding en beoordeling

Er zijn leerlingen die om extra hulp en begeleiding vragen. In onderling overleg stemmen we onderwijs en begeleiding voortdurend op elkaar af. Therapieën van Klimmendaal vinden zo veel mogelijk plaats onder schooltijd.

Ontwikkelingsperspectief

Elke leerling krijgt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat in de jaren bij ons op school met hem meereist. Hierin staan de individuele begeleidingsbehoeften van de leerling. Elk jaar evalueren we het OPP en stellen we het voor het nieuwe schooljaar vast. Tweemaal per jaar bespreken we iedere leerling tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Ook bespreken we de voortgang van de leerling tweemaal per jaar met de ouders en de leerling. Ten slotte toetsen we éénmaal per jaar methode onafhankelijk.

Binnen leerroute 1 en 2 werken we vanuit de LACCS-visie. We kijken naar wat een Goed Leven voor de leerling is. Dit doen we door te kijken naar de 5 LACCS-gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. De vraag die we stellen is hoe het gaat op deze gebieden, thuis en op school. Wat gaat er al goed en wat kan er beter? Tijdens de LACCS-bespreking bij de start van het schooljaar stellen we met de ouders/ medeopvoeders een LACCS-plan op met doelen op deze 5 LACCS-gebieden. Binnen leerroute 1 en 2 werken we vanuit de LACCS-visie. We kijken naar wat een Goed Leven voor de leerling is. Dit doen we door te kijken naar de 5 LACCS-gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. De vraag die we stellen is hoe het gaat op deze gebieden, thuis en op school. Wat gaat er al goed en wat kan er beter? Tijdens de LACCS-bespreking bij de start van het schooljaar stellen we met de ouders/ medeopvoeders een LACCS-plan op met doelen op deze 5 LACCS-gebieden.

Plannen en volgen

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van uw kind bij. Dit doen we in een digitaal systeem. Daarin houden we ook bij hoe uw kind zich ontwikkelt, en hoe hij leert. De andere gegevens van uw kind zitten in hetzelfde systeem. Bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).