Leren in de praktijk

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Leren in de praktijk

Leerlingen werken lerend en leren werkend. In leerjaar 1 tot en met 3 bieden wij naast theorie veel praktijkvakken aan. In leerjaar 4 tot en met 6 leiden we leerlingen op richting arbeid of dagbesteding. Er is een duidelijk onderscheid tussen het programma gericht op uitstroom naar dagbesteding en het programma gericht op uitstromen naar werk.

Stages

Stage is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Onze leerlingen lopen interne stages, groepsstages en externe stages. We bouwen stages rustig op. Van heel vertrouwd met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen dat wat ze geleerd hebben toe in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van arbeid en werk. En bereikt iedere leerling de plaats die het best bij hem of haar past.