Leren in de praktijk

Praktische vaardigheden leren jongeren het best van vakmensen. Om die reden werken bij het Prisma College praktijkinstructeurs. Deze mensen zijn praktisch aan de slag in de school, waarbij we echt werk als leeractiviteit voor de leerling inrichten. In de bavo (leerjaar 1 tot en met 3) bieden wij naast theorie veel praktijkvakken aan. In de uitstroomfase (leerjaar 4 tot en met 6) leiden we leerlingen op richting arbeid/dagbesteding. Leerlingen kunnen (branche)certificaten halen en lopen interne, groeps- en externe stages. We bieden onze leerlingen onderwijs aan via het Eigen Initiatief Model, Begeleid Ontdekkend Leren (EIM/BOL) en dit gebruiken we als basis om ze zelfredzaam te maken. Leerlingen werken lerend en leren werkend. Er is een duidelijk onderscheid tussen het programma gericht op uitstroom naar dagbesteding en het programma gericht op uitstromen naar werk.

 

Leerlijnen