Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien en rekenen op ze! Hier leest u meer over vervoer naar school en wat te doen als uw kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan uw kind niet naar school komen? Meld dit dan vóór 8.45 uur en bel 026 – 352 67 00. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. En zo nodig aan revalidatiecentrum Klimmendaal via 026 – 352 61 00. Fijn als u de dag vóór uw kind naar school komt ook weer even belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact met u op. Zorg daarom voor een (nood)nummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Vervoer

Veel van onze leerlingen zijn afhankelijk van taxivervoer. U kunt het taxivervoer aanvragen bij de gemeente waarin u woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen!

Thuisblijven

Is uw kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor of zorgcoördinator contact op. Samen zoeken we naar een oplossing om een al te grote leerachterstand te voorkomen. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoedt u dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de zorgcoördinator. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen. We zijn verplicht dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Bij te laat komen haalt een leerling eerst een te-laatbriefje bij de conciërge. Pas daarna mag hij of zij door naar de klas. Komt uw kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties. De mentor heeft hierover met u contact.

Fietsenstalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.