Rooster en vrije dagen

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 28 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.45 tot 14.30 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.30 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

In de ochtend hebben leerlingen een kwartier pauze. Tussen de middag is dit ook een kwartier. Hier is een kwartier voorbereiden op dagbesteding en arbeid aan toegevoegd. Daarmee hebben de leerlingen een half uur ruimte tussen de lessen. Heeft uw kind door een motorische beperking extra tijd nodig om te eten? Dan is dat gewoon onderwijstijd. Eten valt binnen het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief.

Vrij vragen

Uw kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. U kunt de vrije dag aanvragen bij de de teamleider van uw kind. Het formulier daarvoor ligt bij de administratie van school en kunt u hier downloaden.

Onvoldoende lesuren

Soms kunnen kinderen niet genoeg lessen volgen. Bijvoorbeeld doordat ze ziek zijn. Geldt dit ook voor uw kind? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de schoolleiding. Die kan soms bepalen dat uw kind voor een deel van de lessen thuis mag blijven. In andere gevallen moet dat worden aangevraagd bij de Inspectie van het Onderwijs. De schoolleiding vertelt u hier graag meer over.

Jaarkalender 2023-2024

Eerste schooldag
28 augustus
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari
Paasweekend
29 maart t/m 2 april
Meivakantie
29 april t/m 10 mei
Hemelvaart
valt in de meivakantie
Pinksteren
20 mei
Zomervakantie
5 juli t/m 16 augustus

Studiedagen en MDO dagen

Studiedag
25 september
Studiedag
21 november
MDO dagen
15 en 16 januari
Studiedag
28 maart
Studiedag
5 juni
MDO dagen
6 en 7 juni

De leerlingen zijn tijdens studiedagen en multidisciplinaire overleggen (MDO) de hele dag vrij.