Rooster en vrije dagen

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 1.000 onderwijsuren per jaar volgen. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn 8.45 uur tot 14.30 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

In de ochtend hebben leerlingen een kwartier pauze. Tussen de middag is dit ook een kwartier. Hier is een kwartier voorbereiden op dagbesteding en arbeid aan toegevoegd. Daarmee hebben de leerlingen een half uur ruimte tussen de lessen. Heeft uw kind door een motorische beperking extra tijd nodig om te eten? Dan is dat gewoon onderwijstijd. Eten valt binnen het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief.

Vrij vragen

Uw kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. U kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. Het formulier daarvoor ligt bij de administratie van school.

Onvoldoende lesuren

Soms kunnen kinderen niet genoeg lessen volgen. Bijvoorbeeld doordat ze ziek zijn. Geldt dit ook voor uw kind? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de schoolleiding. Die kan soms bepalen dat uw kind voor een deel van de lessen thuis mag blijven. In andere gevallen moet dat worden aangevraagd bij de Inspectie van het Onderwijs. De schoolleiding vertelt u hier graag meer over.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakanties
20 t/m 24 februari
Pasen
10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
14 juli t/m 25 augustus

Studiedagen en mdo-dagen

Studiedag
10 oktober
Studiedag
7 december
MDO dag
23 en 24 januari
Studiedag
7 april (Goede Vrijdag)
Studiedag
30 mei
MDO dag
15 en 16 juni

De leerlingen zijn tijdens studiedagen en multidisciplinaire overleggen (MDO) de hele dag vrij.