Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op en daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Calamiteiten

We hebben op school een arbo-plan en een ontruimingsplan. Meerdere medewerkers zijn geschoold tot bedrijfshulpverlener. Samen vormen zij de arbo-werkgroep. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw. Zo weet iedereen wat te doen in geval van nood.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons staan uit tijdens lestijd. Ze worden opgeborgen in de kluisjes. Bij calamiteiten belt u naar onze administratie via telefoonnummer 026 – 352 67 00.

Nix onder de 18

Veiligheid en gezond gedrag zijn heel belangrijk. Daarom hebben we duidelijk stelling genomen over drugs, roken en alcohol: precies zoals in de campagne NIX18. Het meenemen, gebruiken of verkopen van drugs of alcohol is binnen onze school niet toegestaan. Wij zijn een rookvrije school met een rookvrij terrein, roken is dan ook niet toegestaan.

Opvang bij lesuitval

Soms komt het voor dat leerlingen thuis moeten blijven omdat er geen vervangende leraar is. Dit melden we altijd vooraf. Uw kind wordt nooit op dezelfde dag naar huis gestuurd.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Uw kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen iPads, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.