Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Beschermende kleding en schoenen

Leerlingen moeten tijdens sommige praktijkvakken of stages verplicht beschermende kleding, bedrijfskleding of werkschoenen dragen. Die kunnen leerlingen lenen via school.

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school. Datzelfde geldt voor oordopjes of een koptelefoon.

Sportkleding en -schoenen

Elke leerling neemt deel aan het vak sport en beweging. Uw kind neemt hiervoor sportschoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen) en sportkleren mee. Als uw kind niet mee kan doen, overlegt u dit met de mentor.

Incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal

Leerlingen die incontinent zijn, nemen van thuis incontinentiemateriaal mee naar school. Dit geldt ook voor andere verzorgingsmaterialen. Geldt dit voor uw kind? Neem dan contact op met de onderwijsassistent of de schoolverpleegkundige.

Medicijnen

Als een kind tijdens schooltijd medicijnen nodig heeft, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook horen we het graag als de medicatie stopt of verandert. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind schade veroorzaakt bij een ander, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor uw kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Tegemoetkoming Studiekosten

Leerlingen van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Studiekosten Scholieren. U kunt deze aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage. Het is belangrijk om ze allebei aan te vragen. Dit kan drie maanden vóór de 18e verjaardag van uw kind. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Sociale Zaken.