Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doet u dat zelf?

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor uw kind. Hebt u een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Beschermende kleding en schoenen

Leerlingen zijn tijdens sommige praktijkvakken of stages verplicht om beschermende kleding, ­bedrijfskleding of werkschoenen te dragen. Deze kunnen leerlingen lenen via school.

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school. Datzelfde geldt voor oordopjes of een koptelefoon.

Sportkleding en -schoenen

Elke leerling neemt deel aan het vak sport en beweging. Uw kind neemt hiervoor een sport­schoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen) en sportkleren mee. Als uw kind niet mee kan doen, overlegt u dit met de mentor.

Incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal

Leerlingen die incontinent zijn, nemen van thuis incontinentiemateriaal mee naar school. Dit geldt ook voor andere verzorgingsmaterialen. Geldt dit voor uw kind? Neem dan contact op met de onderwijsassistent of de schoolverpleegkundige.

Medicijnen

Als uw kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. Het medisch protocol voor de leerling wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de schoolverpleegkundigen en ouders. In het protocol is ook het medicijngebruik opgenomen. Als de leerling de benodigde medicatie of essentiële hulpmiddelen niet bij zich heeft, kan hij geen onderwijs volgen die dag. Veiligheid van de leerling gaat voor alles!

Ouderbijdrage

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kunt of wilt u deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, uw kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Tegemoetkoming Studiekosten

Leerlingen van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Studiekosten Scholieren. U kunt deze aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage. Het is belangrijk om ze allebei aan te vragen. Dit kan drie maanden vóór de 18e verjaardag van uw kind. Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Sociale Zaken: www.swz.nl.