Voor ouders

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen vindt u in onze schoolgids.

We vinden het belangrijk dat we samen met ouders optrekken. Zeker voor onze doelgroep is het van belang dat er sprake is van een goede afstemming tussen ouders en school. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede ontwikkeling van onze leerlingen. Om in kaart te brengen of de samenwerking nog steeds optimaal is, worden ouders elk jaar uitgenodigd om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek.