Leerlijnen

Op deze pagina vindt u alle leerlijnen per leerroute, zoals wij deze aanbieden aan onze leerlingen.

Eigen lijn volgen

In de zes leerjaren volgt iedere leerling zijn of haar eigen lijn. Ons onderwijsaanbod is op maat en passend per vakgebied bij wat de leerling laat zien en aan kan. Voor elke leerling staat in zijn/haar ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op welke leerlijn hij/zij per vakgebied lerend is.
Dit aanbod wordt halfjaarlijks geëvalueerd en besproken met ouders en wanneer mogelijk ook met de leerling zelf. Het eigenaarschap van de leerling vinden we hierbij een belangrijk uitgangspunt.