Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit mentoren, leraren, klassenassistenten en andere professionals: betrokken, vindingrijk en deskundig.

Leraren en praktijkinstructeur

De groep krijgt les van verschillende (vak)leerkrachten en praktijkinstructeurs, samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Elke groep krijgt begeleiding van een mentor, die voor een veilige thuisbasis en leeromgeving zorgt, waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Onderwijsondersteuners

In elke groep zit een onderwijsondersteuner. Zij focussen zich op ondersteuning van de leraar en de begeleiding van een of meer leerlingen.

Stagebureau

Praktische vaardigheden leren onze leerlingen het best van vakmensen. Daarom werken bij het Prisma College trajectbegeleiders en stagebegeleiders. Deze mensen gaan in de uitstroom met de leerlingen aan de slag. Dit kan op school bij stageactiviteiten, of bij het begeleiden van leerlingen die buiten de school stage lopen. De stages vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma.