Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit mentoren, leraren, klassenassistenten en andere professionals. Zij zijn betrokken, vindingrijk en deskundig.

Leraren en praktijkinstructeur

De groep krijgt les van verschillende (vak)leerkrachten en praktijkinstructeurs. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. Elke groep wordt begeleid door een mentor. Deze zorgt voor een veilige thuisbasis en leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Onderwijsondersteuners

Alle groepen hebben een onderwijsondersteuner. Deze medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor het onderwijs, maar focussen zich op ondersteuning van de leraar en de begeleiding van een of meer leerlingen.

Stagebureau

Praktische vaardigheden leren onze leerlingen het best van vakmensen. Daarom werken bij het Prisma College trajectbegeleiders en stagebegeleiders. Deze mensen gaan in de uitstroom met de leerlingen aan de slag. Dit kan in school zijn bij stageactiviteiten, als het begeleiden van leerlingen die buiten de school stage lopen. De stages zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma.