Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2021-2022 stroomden 40 leerlingen uit. Van deze leerlingen:

  • vond 5% een betaalde baan
  • 2,5% ging naar beschut werk/ beschermde
    werkomgeving
  • 17,5% naar een arbeidstrainingscentrum
  • 2,5% startte met een entreeopleiding (mbo1)
  • 62,5% vond een plek binnen dagbesteding

Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. Maar liefst 78% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021-2022 is 87,5% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Dat wil zeggen 35 van de 40 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we. Het is ons doel dat alle leerlingen op een goede plek zitten wanneer ze van school afgaan. We blijven inzetten op de combinatie van praktijk en theorie, met speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘Leren Leren’.