Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 is 82% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. In schooljaar 2020-2021 stroomden 50 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 4% een betaalde baan, 6% ging naar een sociale werkvoorziening/beschermde werkomgeving, 6% naar een arbeidstrainingscentrum, 4% startte met een entreeopleiding (mbo1) en 48% vond een plek binnen dagbesteding. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 80% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na school naartoe gingen. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 82% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dat wil zeggen 41 van de 50 leerlingen. Van de overige leerlingen is 4% onder verwachting uitgestroomd, 2% is hoger uitgestroomd en van 6% is de uitstroom onbekend. Het is ons doel dat alle leerlingen op een goede plek zitten wanneer ze van school afgaan. We blijven inzetten op de combinatie van praktijk en theorie, met speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘Leren Leren’.