Zorg

Binnen het Prisma College zijn er verschillende mensen beschikbaar voor de zorg en begeleiding van leerlingen.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie of overleg met een jeugdarts. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Leerlingen en ouders kunnen met vragen of problemen terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als u contact opneemt. De contactgegevens vindt u achter in deze gids.

Schoolarts

Alle leerlingen die bij ons starten, ontvangen een uitnodiging van de GGD voor een onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt op school plaats. We vragen ouders daarbij te zijn.

Zorg binnen Onderwijs

Sommige groepen hebben een medewerker vanuit Zorg binnen Onderwijs (ZBO). Deze medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor het onderwijs, maar focussen zich op de begeleiding van een of meer leerlingen.