Zorg

Binnen het Prisma College zijn er verschillende mensen beschikbaar voor de zorg en begeleiding van leerlingen.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie of overleg met een jeugdarts. Ons zorgaanbod richten we altijd op ondersteuning van het leerproces.

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper is onderdeel van het zorgteam. Ze bieden begeleiding en/of ondersteuning aan de leerling, de leraar, de klas en ouders.

Schoolmaatschappelijk werker

Leerlingen en ouders kunnen met vragen of problemen terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als u contact opneemt. De contactgegevens vindt u hier.

Schoolarts

Alle leerlingen die bij ons starten, ontvangen een uitnodiging van de GGD voor een onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt op school plaats. We vragen ouders daar bij te zijn.

Zorg binnen Onderwijs

Sommige groepen hebben een medewerker vanuit Zorg binnen Onderwijs (ZBO), die focust zich op de begeleiding van een of meer leerlingen.