Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen.

We houden ons aan de wet

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens van leerlingen houden we ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Om welke gegevens gaat het?

Bij de inschrijving op school ontvangen we de meeste persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het privéadres. Onze medewerkers registreren vervolgens ook gegevens over leerlingen. Bijvoorbeeld cijfers of ontwikkelingen. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden ook geregistreerd.

Foto en video

Wij vragen ouders altijd een formulier toestemming beeldmateriaal en systemen in te vullen voordat we foto’s of films van een leerling maken en gebruiken. Ook leerlingen ouder dan 16 jaar vragen we om toestemming. Die toestemming kunt u ook altijd weer intrekken. De beelden gebruiken we alleen op een positieve manier en we slaan de bestanden veilig op. Niet iedereen kan er dus bij.

Inzien van persoonsgegevens

Leerlingen vanaf 16 jaar en hun ouders hebben het recht om de persoonsgegevens van de leerling in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Kopie van persoonsgegevens

Dataportabiliteit betekent het overdragen van digitale gegevens. Hier hebt u recht op. Dat betekent dat we bij een overstap naar een andere school een kopie van de gegevens verstrekken en dat in een taal die voor de meeste systemen leesbaar is, zoals CSV, JSON of XML.

Privacyreglement

In het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten leest u welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, met welk doel en hoelang we ze bewaren. Zie www.deonderwijsspecialisten.nl/privacy.