Leerlingen

Op onze school zitten leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, met beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB/EVB+).

Praktisch aan de slag

Het Prisma College biedt praktijkgericht onderwijs. Onze leerlingen zijn gebaat bij een praktijkgerichte aanpak. Het verwerken van cognitieve vraagstukken in praktische lessen werkt voor hen het beste.