Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Jaarplan

Onze doelen leggen we elk jaar vast in een jaarplan. De evaluatie van het jaarplan 2022 en de bespreking van het jaarplan voor 2023 vond plaats met het college van bestuur. De belangrijkste conclusies leest u hier.

Bereikt in 2022

  • We zijn verhuisd naar een nieuw en mooi gebouw. Een plek die onze onderwijsvisie uitstraalt.
  • We werken samen met Praktijkscholen en collega scholen in de omgeving om een passende plek te bieden voor de leerlingen. Door de NPO gelden hebben we meer kunnen inzetten op Sociaal emotionele vorming bij de leerlingen.
  • De eerste groep collega’s is geschoold in Driehoekskunde.
  • De eerste leerlingen hebben hun portfolio en diploma gekregen aan het eind van hun tijd bij ons op school.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

  • Het vorm geven aan inclusiever onderwijs.
  • Het aanbod voor leerroute 5 verder ontwikkelen.
  • Het schrijven van een businesscase voor de onderwijszorggroep de Kameleon.
  • Het verbeteren van het inwerkprogramma voor nieuwe collega’s.
  • Inzetten op een verbetering van de ouder/school communicatie.