Doelen

Als het Prisma College willen we ons steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Jaarplan

Onze doelen leggen we elk jaar vast in een jaarplan. De evaluatie van het jaarplan 2021 en de bespreking van het jaarplan voor 2022 vond plaats met het college van bestuur. De belangrijkste conclusies leest u hier.

Bereikt in 2021
• We hebben de nieuwe werkwijze voor het handelingsdeel in het ontwikkelingsperspectiefplan en het gebruik van de evaluatiekaarten in alle klassen ingevoerd. We bewaken en toetsen deze werkwijze. Als het nodig is, sturen we bij.
• We maakten de overstap van het handelingsplan naar basisarrangementen. Hierbij maakten we een eigentijds rapport voor onze leerlingen.
• We werken samen met ROC Graafschap College: we bieden onze leerlingen een Entree-opleiding op maat.
• We werken samen met ROC Yuverta: we bieden onze leerlingen een opleiding Assistent plant, dier of groene leefomgeving.
• We waren in staat om voor onze leerlingen, ouders en collega’s goed in te spelen op corona. Onze focus lag op goede zelfzorg door leerlingen in deze periode van langdurige stress.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• Verhuizing naar het Prisma College!! EINDELIJK.
• Opnieuw met team definiëren WHY (de bedoeling) en onze identiteit.
• Het NPO programma.
• Het VSO diploma voor de routes dagbesteding en arbeid.
• Driehoekskunde invoeren.
• Samenwerking met de PrO scholen in Arnhem herdefiniëren.