Veilige school

We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school. Zodat zij kunnen leren en groeien. Hoe we zorgen voor een veilige school staat beschreven in ons schoolveiligheidsplan: vraag er gerust naar op school. Onze school heeft extra aandacht voor pesten, alcohol en drugs. We volgen daarbij de richtlijnen van de RIVM.

Heldere afspraken

Afspraken over goed gedrag maken de school prettiger en veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van school, leerlingen moeten de schoolregels kennen. Zo weet iedereen wat we goed vinden en wat niet en wat er gebeurt als een leerling iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een schorsing of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in de afspraken. Vraag er gerust naar op school.

Ritme en structuur

Voor onze leerlingen zijn structuur en duidelijkheid belangrijk. We werken daarom met een voorspelbaar dag- en weekritme. Elke leerling weet wat hij of zij die dag kan verwachten. We nemen elke leerling serieus en luisteren naar zijn of haar mening. Dat doen we in een veilige omgeving. Waarin iedere leerling zichzelf kan en durft te zijn

Veilig en prettig leerklimaat

We onderzoeken regelmatig het leerklimaat in alle groepen. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? Voelen zij zich prettig? En voelen zij zich veilig? Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn, is dat óns huiswerk.

Meldcode Huiselijk geweld

Kindermishandeling of huiselijk geweld melden we bij de instanties. Als we denken dat een leerling slachtoffer is, nemen we contact op met de politie. Dit staat ook in de meldcode Huiselijk geweld. De meldcode kunt u inzien op school.