Wie zijn wij

Het Prisma College is een school waar met plezier en passie gewerkt wordt, door leerlingen én begeleiders. We zijn een school waar lerend wordt gewerkt, en werkend wordt geleerd.

Zo zelfstandig mogelijk

Het Prisma College gaat uit van de kracht die in ieder mens zit. Wij zien de mogelijkheden van elk van onze leerlingen en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling. Jongeren krijgen bij ons zelfvertrouwen, relevante kennis en passende vaardigheden. Ze worden bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf te handelen en beslissingen te nemen. Zo ontdekken zij wat hun talenten zijn en worden zij voorbereid op hun toekomst: een zo zelfstandig mogelijk en waardevol leven. Met een betaalde baan, beschut werk of een passende dagbesteding.

We hebben jaarlijks ongeveer 230 leerlingen die begeleid worden door 100 zeer betrokken, vindingrijke en deskundige medewerkers. Het gebouw is ingedeeld volgens de twee uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid. Daarbinnen zijn de lokalen weer gegroepeerd op leerroute. De meeste leerlingen uit leerroute 1 volgen het onderwijs niet binnen het gebouw van het Prisma College, maar krijgen onderwijs binnen zorg aangeboden in een dagactiviteitencentrum.